Novinky

Zpět
1.3.2013

Zkouška skla ANTIFIRE 22 - EI 30

Zkouška skla ANTIFIRE 22 - EI 30

V únoru 2013 jsme provedli velkou požární zkoušku našeho skla ANTIFIRE 22 - EI 30 ve velké stěně v hliníkovém profilu. Pro přesné zaznamenání průběhu celého testu bylo potřeba na konstrukci upevnit 150 sond.

Protipožární sklo ANTIFIRE® je speciální dvojsklo, které se skládá ze dvou tepelně tvrzených bezpečnostních skel, vyplněných protipožárním gelem. Při požáru dochází k aktivaci transparentní gelové hmoty, která se stane neprůhlednou a zároveň i izolačním požárně odolným materiálem.

Požární zkouška sklad ANTIFIRE 22 - EI 30 sleduje, zda po dobu více jak 30 minut nedojde k:

• úniku kouře,

• vzniku trhlinám či otvorům přesahujícím stanovené limity,

• vznícení bavlněného polštářku,

• souvislého hoření na neexponované straně,

• vzrůstu teploty na neohřívaném povrchu dané konstrukce nad 140 ⁰C od průměrné počáteční teploty.  

RETRE_ANTIFIRE_zkouska_2

RETRE_ANTIFIRE_zkouska_3

RETRE_ANTIFIRE_zkouska_3

RETRE_ANTIFIRE_zkouska_5