Představení produktu 

Jsme jednou z mála společností na světě, které vyvinuly svou vlastní sofistikovanou metodu výroby protipožárního skla. Naše protipožární sklo nese chráněnou obchodní značku ANTIFIRE® a podléhá nejpřísnějším zkouškám v oboru tak, jak to vyžaduje jedinečný účel užití - záchrana lidských životů, ochrana zdraví a majetku osob a zachování nenahraditelných hodnot.   

ANTIFIRE® je unikátní díky ověřené bezpečnosti překračující standardní požadavky, vlastnostem a škále provedení, univerzálnímu použití a přijatelné ceně.

Požární odolnost

ANTIFIRE® je tvořeno dvěma vrstvami bezpečnostního kaleného skla a vnitřní protipožární gelovou vrstvou. V závislosti na tloušťce gelové vrstvy se odvíjí požární odolnost od EI 15 do EI 120. 

Vlastnosti a použití

ANTIFIRE® je UV stabilní pro venkovní i vnitřní použití stejně tak jako pro vertikální a horizontální zasklení. Teplotní rozsah použití je od -20°C do 50°C, decibelový útlum je v rozmezí od 41 do 43 dB a světelná propustnost minimálně 85%.

Nejčastější příčina poškození protipožárního skla, často vedoucí ke ztrátě bezpečnostních vlastností skla, je vniknutí vody nebo vzdušné vlhkosti do vnitřní gelové vrstvy. Protipožární sklo ANTIFIRE® je proti těmto vlivům při standardním způsobu zasklení zcela odolné.

Konstrukční rámy

ANTIFIRE® může být použito pro nejrůznější typy konstrukčních rámů, které se běžně ve stavitelství používají. Jedná se o interiérové protipožární uzávěry, fixní i dveřní rámy, a exteriérové protipožární uzávěry, fasádní, dveřní i okenní rámy.

ANTIFIRE® bylo certifikováno pro instalaci do ocelových, hliníkových i dřevěných profilů. Testování skla probíhalo v různých konstrukčních prvcích - v prosklených příčkách, jedno a dvoukřídlých dveřích, automatických posuvných dveřích, fasádních systémech odolných vůči UV záření, prosklených podlahách a dalších.

Skla ANTIFIRE požární odolnosti EI 30.
Skla ANTIFIRE požární odolnosti EI 30.
Pokud dojde k požáru, ohněm zasažená tabule praskne a vnitřní gelová vrstva začne zvětšovat svůj objem, aby vytvořila požární a tepelnou bariéru.
Pokud dojde k požáru, ohněm zasažená tabule praskne a vnitřní gelová vrstva začne zvětšovat svůj objem, aby vytvořila požární a tepelnou bariéru.